CURLOPT_RETURNTRANSFER trong Curl PHP

1 ngày ago in C
Thông số CURLOPT_RETURNTRANSFER: nếu true thì sẽ trả kết quả về ở hàm curl_exec nên ta phải echo kết quả đó mới in lên trình duyệt, ...

CISSP (Systems Security Professional)

3 tháng ago in C
CISSP là một trong những chứng chỉ cao cấp về bảo mật được thừa nhận trên toàn thế giới, được chứng nhận bởi tổ chức độc lập ISC2. Hiện ...

Cơ sở dữ liệu quan hệ

3 tháng ago in C
Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ. Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có các đặc ...

CGI (Computer-generated imagery)

4 tháng ago in C
Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính (tiếng Anh: Computer-generated imagery) (viết tắt là CGI) (đọc là /siːʤiːˈʌɪ/) là một ứng ...

Command line

4 tháng ago in C
Dòng lệnh (command line) là giao diện được thiết kế để người sử dụng có thể ra mệnh lệnh cho máy thực hiện chỉ bằng bàn phím thông qua ...

Community string

4 tháng ago in C
Community string là một chuỗi ký tự được cài đặt giống nhau trên cả SNMP manager và SNMP agent, đóng vai trò như “mật khẩu” giữa 2 bên ...

CloudOffice

6 tháng ago in C
Văn phòng điện tử CloudOffice là một hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu và điều hành quản trị công việc toàn diện và ...

CCDA (Cisco Certified Design Associate)

7 tháng ago in C
CCDA (Cisco Certified Design Associate): Chứng chỉ chỉ của Cisco chuyên về thiết kế mạng, thiết kế hệ thống mạng. Có thể nắm vững từ ...

CVD

7 tháng ago in C
CVD là tổng hợp của VCD và SVCD –> cỡ màn hình 352×240nhưng dựa trên định dạng MPEG2 –> chả có nhóm nào release cái này hết.

CAM video

7 tháng ago in C
CAM video được thu trực tiếp từ các rạp chiếu phim bằng máy quay kỹ thuật số, đôi khi có sử dụng chân cắm mini, vì thế máy quay có thể ...

Codecademy

7 tháng ago in C
Codecademy là một trang web chứa các khóa học lập trình, cụ thể là về một số ngôn ngữ như Javascript, PHP, Python, Ruby, HTML & CSS ...

CCIE

8 tháng ago in C
CCIE là chứng chỉ cao nhất về mặt quản trị do Cisco cấp (vì hệ thống chứng chỉ của Cisco không chỉ có quản trị mạng mà còn có cả Thiết ...

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

8 tháng ago in C
Chứng chỉ CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng ...