CKFinder

3 tháng ago in C
CKFinder là một bộ công cụ mạnh mẽ dùng để upload, quản lý ảnh. Ngoài khả năng quản lý file trên hệ thống, chúng ta có thể tích hợp ...

CKEditor

3 tháng ago in C
CKEditor (còn gọi là FCKeditor) là một trình soạn thảo mã nguồn mở theo kiểu WYSIWYG (tay làm – mắt thấy) của CKSource. Chương ...

Chip 7nm

3 tháng ago in C
Chỉ số 7nm được hiểu là kích thước của một transistor (bóng bán dẫn) trong con số hàng trăm triệu transistor được tích hợp vào một con ...

CURLOPT_RETURNTRANSFER trong Curl PHP

5 tháng ago in C
CURLOPT_RETURNTRANSFER trong Curl PHP sẽ thực thi và in ra kết quả luôn nếu false còn true thì sẽ trả kết qua tại hàm curl_exec, thế ...

CISSP (Systems Security Professional)

8 tháng ago in C
CISSP là một trong những chứng chỉ cao cấp về bảo mật được thừa nhận trên toàn thế giới, được chứng nhận bởi tổ chức độc lập ISC2. Hiện ...

Cơ sở dữ liệu quan hệ

8 tháng ago in C
Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ. Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có các đặc ...

CGI (Computer-generated imagery)

8 tháng ago in C
Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính (tiếng Anh: Computer-generated imagery) (viết tắt là CGI) (đọc là /siːʤiːˈʌɪ/) là một ứng ...

Command line

9 tháng ago in C
Dòng lệnh (command line) là giao diện được thiết kế để người sử dụng có thể ra mệnh lệnh cho máy thực hiện chỉ bằng bàn phím thông qua ...

Community string

9 tháng ago in C
Community string là một chuỗi ký tự được cài đặt giống nhau trên cả SNMP manager và SNMP agent, đóng vai trò như “mật khẩu” giữa 2 bên ...

CloudOffice

11 tháng ago in C
Văn phòng điện tử CloudOffice là một hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu và điều hành quản trị công việc toàn diện và ...

CCDA (Cisco Certified Design Associate)

11 tháng ago in C
CCDA (Cisco Certified Design Associate): Chứng chỉ chỉ của Cisco chuyên về thiết kế mạng, thiết kế hệ thống mạng. Có thể nắm vững từ ...

CVD

12 tháng ago in C
CVD là tổng hợp của VCD và SVCD –> cỡ màn hình 352×240nhưng dựa trên định dạng MPEG2 –> chả có nhóm nào release cái này hết.

CAM video

12 tháng ago in C
CAM video được thu trực tiếp từ các rạp chiếu phim bằng máy quay kỹ thuật số, đôi khi có sử dụng chân cắm mini, vì thế máy quay có thể ...