IAP – (viết tắt từ tiếng Anh: Internet Access Provider) là nhà cung cấp dịch vụ đường truyền kết nối Internet, là một doanh nghiệp hay công ty cung cấp dịch vụ truy cập Internet.

Ví dụ: Hiện nay ở Việt Nam có: VNPT (bưu chính viễn thông), FPT, Viettel, Truyền hình cáp SCTV, SPT.

Nguồn: it.die.vn

Similar Posts