mib là gì

Bạn không hiểu về MIB, bạn đang muốn tìm hiểu xem MIB là gì,  có ý nghĩa như thế nào  Để biết tất tần tật về MIB thì bạn hãy cùng Itdie tìm hiểu ngay bài viết dưới đây

Định nghĩa về MIB là gì?

Management Information Base hay còn được viết tắt là MIB, đây chính là thông tin quản lý cơ sở là nghĩa tiếng việt của thuật ngữ Management Information Base và cũng là thuật ngữ thuộc nhóm “Technology Terms _ Công nghệ thông tin”.

MIB  hay Management Information Base (cơ sở thông tin quản lý) là 1  cấu trúc dữ liệu bao gồm các đối tượng được quản lý (managed object), và đưuọc sử dụng cho việc quản lý các thiết bị hoạt động trên nền TCP/IP.

MIB là kiến trúc chung mà các giao thức quản lý trên TCP/IP nên tuân theo, trong  đó có SNMP.  MIB được  thể  hiện  thành 1 file (MIB file), và có thể  biểu diễn thành 1 cây (MIB tree). MIB có thể được chuẩn hóa hoặc tự tạo.

Một node trong cây là một object, có thể được gọi bằng tên hoặc id.

Ví dụ :

  • Node iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system có OID là 1.3.6.1.2.1.1, chứa đầy đủ tất cả các object có sự liên quan đến các thông tin  của một hệ  thống như tên của thiết bị  (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName hoặc là  1.3.6.1.2.1.1.5).
  • Những OID của các hãng tự thiết kế  nằm dưới tên iso.org.dod.internet.private.enterprise. Ví dụ như  : Cisco nằm dưới iso.org.dod.internet.private.enterprise .cisco hay 1.3.6.1.4.1.9, Microsoft nằm dưới iso.org.dod.internet.private.enterprise.microsoft hay 1.3.6.1.4.1.311. Số  9 (Cisco) hay 311 (Microsoft) là số  dành riêng cho các công ty do IANA cấp. Nếu Cisco hay Microsoft chế  tạo ra một thiết bị  nào đó, thì  thiết bị  này  có thể  hỗ  trợ  các MIB chuẩn đã được định nghĩa sẵn (như mib-2) hay hỗ  trợ  MIB được thiết kế  riêng. Các MIB được công ty nào thiết kế  riêng  thì  phải nằm bên dưới OID của công ty đó.

Các objectID trong MIB được sắp xếp thứ  tự  nhưng không phải là liên tục, khi biết một OID thì không chắc chắn có thể  xác định được OID tiếp theo trong MIB. Ví dụ trong chuẩn  mib-2 thì object ifSpecific và object atIfIndex nằm kề nhau nhưng OID lần lượt là 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 và 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.

Muốn hiểu được một OID nào đó thì bạn cần có file MIB mô tả  OID đó. Một MIB file không nhất thiết phải chứa toàn bộ cây ở trên mà có thể chỉ chứa mô tả cho một nhánh con. Bất cứ nhánh con nào và tất cả lá của nó đều có thể gọi là một mib.

Một manager có thể quản lý được một device chỉ khi ứng dụng SNMP manager và ứng dụng SNMP agent cùng hỗ trợ một MIB. Các ứng dụng này cũng có thể hỗ trợ cùng lúc nhiều MIB.

Mức độ phổ biến của Management Information Base: 5/10

Cơ sở thông tin quản lý MIB được biết đến chính là cơ sở dữ liệu ảo thứ bậc của một tổ chức khác hay một đối tượng cụ thể mô tả thiết bị và được giảm sát bởi hệ thống quản lý mạng NMS. Thông thường thì một MIB đều được sử dụng bởi Simple Network Management Protocol và giám sát từ xa 1.

Với cơ sở dữ liệu MIB của các đối tượng thiết kế và tham khảo bộ sưu tập sao cho hoàn chỉnh các thông tin quản lý trên thực thể, chẳng hạn như mạng máy tính. Thế nhưng, MIB còn được dùng để chỉ một tập hợp con của cơ sở dữ liệu và nó còn được gọi là một module MIB.

Ý nghĩa của MIB

Về ý nghĩa của MIB thì mỗi một MIB đều được giải quyết và xác định bằng một định dạng đối tượng nào đó và thường là khung cảnh hay tình trạng của thiết bị. Hơn nữa đối tượng OID sẽ xác định duy nhất một đối tượng quản lý trong hệ thống phân cấp của MIB.

Hơn nữa, mỗi một đối tượng được quản lý đều được tạo thành từ một hay nhiều biến và trường hợp này được gọi là trường hợp đối tượng, nhưng nhờ vậy mà bạn có thể xác định được nhờ vào OIDS. Nhằm loại bỏ các ý nghĩa mơ hồ và khuyết điểm dữ liệu sửa chữa và MIB cũng được cập nhật thêm,  nhưng sự thay đổi này đều phải phù hợp với mục 10 và cả RFC 2578 hay một đề nghị cụ thể cho comment.

Với giao thức SNMP và giao thức RMON1 với cả ứng dụng MIB nữa thì SNMP chính là một tập hợp dữ liệu từ một loại duy nhất của MIB và RMON1 cũng là một tập hợp từ chính các bổ sung của MIB, qua đó nó sẽ cung cấp một tập hợp phong phú hơn của dữ liệu.

Tuy nhiên, các đối tượng như switch, router hay hub đều phải thiết kế nhằm sử dụng dữ liệu. Vậy nên sẽ có 2 đối tượng quản lý đó chính là đối tượng vô hướng và đối tượng bản, nhưng những định nghĩa trong một trường hợp duy nhất hay nhiều trường hợp đối tượng có liên quan đều được nhóm trong bảng MIB.

Similar Posts