whois proctec

Whois Protect là dịch vụ chức năng giúp bảo mật toàn bộ thông tin tên miền. Thông tin tên miền sẽ được giấu kín hoàn toàn với mọi Whois tools (cộng cụ dò thông tin tên miền), tránh việc domain bị đánh cắp hay nhằm khai thác thông tin chủ thể với mục đích xấu.

Điều luật quốc tế quy định tất cả tên miền (quốc tế) đều phải có thông tin chính xác của chủ sở hữu, gọi là Whois. Dịch vụ Whois Protect sẽ giữ an toàn thông tin của bạn bằng cách ẩn giấu thông tin chủ sở hữu tên miền trong dữ liệu whois công cộng, thay vào đó là các thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ Whois Protect.

Whois Protect giúp bạn ẩn giấu, bảo mật thông tin chủ thể đăng ký tên miền, bảo vệ bạn, điều đó cũng có nghĩa các spammer cũng khó tìm được thông tin của chủ sở hữu tên miền, khiến những kẻ có ý đồ khai thác thông tin cá nhân trên whois không thể tìm thấy bạn, không bị spam và lừa đảo, hoặc các hành vi nhằm khai thác thông tin với mục đích xấu của các hacker.

Dịch vụ Whois Protect có thể áp dụng cho các tên miền .com/ .net/ .org/ .info/ .biz/ .mobi

Nguồn: it.die.vn

Similar Posts