Định nghĩa Windows nt

Windows NT là 1 họ nhữngphần mềm hệ thống đc sinh sản bởi vì Microsoft, với định dạng trước tiên được phát hành vào tháng 7 năm 1993. Đó là một hệ điều hành vi xử lý độc lập, đa nhiệm và đa người tiêu dùng.

Định nghĩa Windows nt
Định nghĩa Windows NT là gì?

Định dạng trước tiên của Windows NT là Windows NT 3.1 được sản xuất cho các máy trạm và máy chủ. Nó từng được dự định bổ sung cho những bạn dạng khách hàng của Windows (bao gồm cả từ Windows 1.0 đến Windows 3.1x) đang dựa trên MS-DOS. Dần dần, họ Windows NT đã được mở mang thành sản phẩm hệ điều hành có mục tiêu chung của Microsoft dành cho tất cả các loại máy tính cá nhân, vượt lên dòng Windows 9x.

“NT” trước đó thường được xem như là từ viết tắt của cụm từ “New Technology” (Công nghệ mới) nhưng tới nay không còn mang bất cứ ý nghĩa cụ thể nào. khởi đầu từ Windows 2000, cụm từ “NT” đã bị lược bỏ khỏi tên sản phẩm và chỉ còn đc lưu lại trong các dòng mã phiên bản sản phẩm.

NT lúc đầu là bạn dạng thuần 32-bit của Windows, Dường như những phiên bản hướng đến quý khách hàng của nó, Windows 3.1x & Windows 9x, là các HĐH lai 16-bit/32-bit. Nó là một HĐH đa nền móng. thuở đầu, nó cung cấp một đôi nền móng CPU, bao gồm IA-32, MIPS, DEC Alpha, PowerPC and tiếp liền là Itanium. những bản tiên tiến nhất nay đã cung cấp x86 (cụ thể hơn là IA-32 và x64) and ARM. các chức năng chính yếu của họ Windows NT bao gồm Windows Shell, Windows API, Native API, Active Directory, Group Policy, Hardware Abstraction Layer, NTFS, BitLocker, Windows Store, Windows cập nhật, và Hyper-V.

Nguồn: it.die.vn

Xem thêm:

Similar Posts