Codecademy

1 năm ago in C
Codecademy là một trang web chứa các khóa học lập trình, cụ thể là về một số ngôn ngữ như Javascript, PHP, Python, Ruby, HTML & CSS ...

CCIE

1 năm ago in C
CCIE là chứng chỉ cao nhất về mặt quản trị do Cisco cấp (vì hệ thống chứng chỉ của Cisco không chỉ có quản trị mạng mà còn có cả Thiết ...

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

1 năm ago in C
Chứng chỉ CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng ...

Controller trong mô hình MVC

1 năm ago in C
Controller đóng vài trò trung gian giữa Model và View. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ client sau đó xử lý request, load model ...

CodeIgniter

1 năm ago in C
# Khái niệm CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) nguồn mở được dùng để xây dựng các ứng dụng web động ...

​Cổng vòng (circuit-Level Gateway)

1 năm ago in C
​Cổng vòng (circuit-Level Gateway) Cổng vòng là một chức năng đặc biệt có thể thực hiện đ­ợc bởi một cổng ứng dụng. Cổng vòng đơn giản ...

Cain & Abel

1 năm ago in C
Cain & Abel là một công cụ khôi phục mật khẩu được sử dụng nhiều nhất trên hệ điều hành Microsoft. Công cụ này cho phép người dùng ...

Chữ ký số

1 năm ago in C
​Chữ ký số là gì? Về căn bản, khái niệm chữ ký số cũng giống như chữ viết tay. Bạn dùng nó để xác nhận lời hứa hay cam kết của mình và ...

Công nghệ NGN

2 năm ago in C
Mạng viễn thông thế hệ mới (NGN – Viết tắt của Next Generation Network) là một mạng có hạ tầng thông tin duy nhất dựa trên công ...

Confirm() trong Javascript

2 năm ago in C
Hàm confirm() trong Javascript cũng sẽ xuất hiện một thông báo popup nhưng nó có thêm hai sự lựa chọn là Yes và No, nếu người dùng chọn ...

Compiler (Trình biên dịch)

2 năm ago in C
Khái niệm – định nghĩa Compiler Trình biên dịch, còn gọi là phần mềm biên dịch, compiler, là một chương trình máy tính làm công ...

Cookie

2 năm ago in C
Khái niệm – Định nghĩa Cookie Cookie là một dạng bản ghi được tạo ra và lưu lại trên trình duyệt khi người dùng truy cập một ...

CGI (Common Gateway Interface)

2 năm ago in C
CGI: Là từ viết tắt của Common Gateway Interface (Giao diện cổng chung), cho phép khởi tạo giao tiếp giữa server và chương trình nhờ ...

Combo Box trong HTML

2 năm ago in C
Combo Box: Dùng để tạo danh sách xổ xuống cho phép người dùng lựa chọn *Cấu trúc: <select name = "name"> [<optgroup label = ...