Check Box trong Form HTML

2 năm ago in C
Check Box: Cho phép người dùng lựa chọn một hoặc nhiều phương án, không giống như Radio – chỉ được chọn một trong tất cả Cấu ...

Computer (Máy vi tính)

2 năm ago in C
Khái niệm – Định nghĩa máy tính Máy tính, cũng gọi là máy vi tính hay máy điện toán, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính ...

Cygwin

2 năm ago in C
Cygwin là môi trường *nix trong Windows bằng cách tạo một Lớp tương thích. Thông qua đó người dùng Windows có thể chạy các ứng dụng mà ...

CSF (ConfigServer & Firewall)

2 năm ago in C
CSF khái niệm – là gì CSF (ConfigServer & Firewall) là 1 gói ứng dụng hoạt động trên Linux như 1 Firewall được phát hành miễn ...

CURL

2 năm ago in C
Khái niệm CURL CURL dùng để gửi request đến một đường dẫn trên Internet nào đó và bạn có thể tùy chỉnh các thông tin như User Egent để ...

CMS (Content Management System)

2 năm ago in C
CMS (Content Management System) là “Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu”, có thể được xem là “trung tâm” điều khiển các hoạt động đặc biệt ...

Computer mouse (Chuột máy tính)

2 năm ago in C
Chuột máy tính là một thiết bị ngoại vi của máy tính dùng để điều khiển và làm việc với máy tính. Để sử dụng chuột máy tính nhất thiết ...

CSU (Channel Service Unit)

2 năm ago in C
Channel Service Unit (CSU) là bộ truyền và nhận tín hiệu trên các đường truyền WAN, nó cũng cung cấp cơ chế chống nhiễu(hoặc giao thoa) ...

Caching Name Server

2 năm ago in C
Caching Name Server không có bất kỳ tập tin CSDL nào. Nó có chứng năng phân giải tên máy trên những mạng ở xa thông qua những Name ...

CNAME (canonical name)

2 năm ago in C
CNAME (canonical name) cung cấp những tên biệt danh (alias) cho tên miền đang có. Thông thường thì máy tính trên internet có nhiều dịch ...

Comment – chú thích trong HTML

2 năm ago in C
Định nghĩa và sử dụng Comment được sử dụng để chèn dòng chú thích vào source code, dòng chú thích này sẽ không hiển thị trên trình ...

Công nghệ in phun

3 năm ago in C
– Công nghệ in phun là quá trình sử dụng các giọt mực nhỏ thông qua đầu in để tạo điều kiện thuận lợi cho in trực tiếp mà không ...