Dịch vụ thư mục

1 năm ago in D
Dịch vụ thư mục đơn giản chỉ là phần mềm hệ thống mà lưu trữ, tổ chức và cung cấp quyền truy cập vào thông tin trong một thư mục.

Đồng bộ hóa dữ liệu

1 năm ago in D
Đồng bộ hóa dữ liệu là quá trình trao đổi và đồng bộ hóa thông tin giữa hai nguồn dữ liệu theo thời gian. Ứng dụng của đồng bộ hóa dữ ...

Dữ liệu tĩnh

2 năm ago in D
Trong lập trình hướng đối tượng ta có thể hiểu dữ liệu tĩnh là loại dữ liệu được sử dụng ở dạng toàn cục, dù nó được xử lý ở bất kỳ ...

DesignBold

2 năm ago in D
Về cơ bản thì DesignBold đây là một trang web cung cấp cho bạn workspace để tạo nên các ấn phẩm đồ họa. Có 2 cách làm, hoặc là tạo từ ...

Đệ quy hổ tương

2 năm ago in D
Nghe cái tên thôi cũng hiểu được phần nào. Đệ quy hổ tương là đệ quy một hàm A gọi sang một hàm B, Trong hàm B lại gọi sang hàm A. Như ...

Đệ quy phi tuyến

2 năm ago in D
Đệ quy phi tuyến là loại đệ quy mà trong hàm có dùng vòng lặp để gọi lại chính nó.

Đệ quy nhị phân

2 năm ago in D
Đệ quy nhị phân là loại đệ quy mà thân hạm gọi lại chính nó 2 lần.

Đệ quy tuyến tính

2 năm ago in D
Đệ quy tuyến tính là loại đệ quy mà trong hàm đệ quy chỉ gọi duy nhất 1 lần đến chính nó.

Đệ quy (recursion)

2 năm ago in D
Đệ quy (tiếng Anh: recursion) là phương pháp dùng trong các chương trình máy tính trong đó có một hàm tự gọi chính nó.

Desktop

2 năm ago in D
Theo ngôn ngữ tin học Desktop là giao diện của một hệ điều hành, hiển thị trên màn ảnh máy vi tính.

Deface

2 năm ago in D
1. Định nghĩa Deface: Deface được định nghĩa là tấn công thay đổi nội dung, thông qua một điểm yếu nào đó, hacker sẽ thay đổi nội dung ...

DSL (Digital Subcriber Line)

2 năm ago in D
DSL, hay Digital Subcriber Line (kênh thuê bao số), là một họ những kỹ thuật mà nó cung cấp kết nối kỹ thuật số thông qua cáp đồngcủa ...

DBMS (Database Management System)

2 năm ago in D
Khái niệm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System – DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để ...

DataBase (Cơ sở dữ liệu)

2 năm ago in D
Khái niệm – Định nghĩa: Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó ...

DOSBox

2 năm ago in D
DOSBox là phần mềm mô phỏng môi trường DOS 16-bit chạy trên mọi hệ điều hành bậc cao sau này như Windows 2000/XP/Vista. Do vậy hầu hết ...