Installation (Cài đặt)

2 tuần ago in I
Việc cài đặt (tiếng Anh: installation hay setup) một chương trình (gồm cả trình điều khiển) là hành động và kết quả của việc đặt một ...

IronWolf Pro 12TB

3 tháng ago in I
IronWolf Pro 12TB là ổ cứng dành cho hệ thống lưu trữ mạng cấp doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thiết kế sản phẩm hướng đến nhu cầu lưu trữ dữ ...

IM (Instant Messaging) – Chat

8 tháng ago in I
Nhắn tin nhanh (hay tin nhắn tức khắc, trò chuyện trực tuyến, chát – từ chat trong tiếng Anh, IM viết tắt của Instant Messaging), ...

IETF (Internet Engineering Task Force)

8 tháng ago in I
IETF (viết tắt của Internet Engineering Task Force) tạm dịch là Lực Lượng Quản Lý Kỹ Thuật. Đây là một nhánh của IAB, bao gồm hơn 80 ...

IPX (Internetwork Packet exchange)

9 tháng ago in I
IPX (Internetwork Packet exchange) là giao thức thuộc lớp mạng (network layer) trong mô hình mạng 7 lớp OSI. IPX là giao thức chính ...

IP Spoofing

9 tháng ago in I
Khi một máy tính ở bên ngoài hệ thống mạng của bạn “giả vờ” là một máy tính đáng tin cậy trong hệ thống, hành động này của kẻ tấn công ...

IP (Internet Protocol)

9 tháng ago in I
Địa chỉ IP (viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol – giao thức Internet) là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử ...

IAP (Internet Access Provider)

9 tháng ago in I
IAP – (viết tắt từ tiếng Anh: Internet Access Provider) là nhà cung cấp dịch vụ đường truyền kết nối Internet, là một ...

ifInOctets

9 tháng ago in I
ifInOctets là object cho ta biết thông tin về số byte đã nhận được trên một port của thiết bị (hỗ trợ SNMP)

ifPhysAddress

9 tháng ago in I
ifPhysAddress là object cho ta biết địa chỉ Mac Address của một port của thiết bị (Thiết bị hỗ trợ SNMP)

ifNumber

9 tháng ago in I
ifNumber là object cho biết tổng số port giao tiếp (interface) của thiết bị (hỗ trợ SNMP)

Interface

9 tháng ago in I
Interface được nghe đến rất nhiều, nhưng lại khá khó để tìm được một định nghĩa chung tổng quát, vậy nên xin nêu ra một số khái niệm ...

IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

9 tháng ago in I
IANA là Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (tên tiếng Anh là Internet Assigned Numbers Authority) là một cơ quan giám sát việc chỉ định ...