Lỗi 403 Forbidden/Access Denied

2 tuần ago in L
Lỗi 403 Forbidden/Access Denied là mã trạgn thái HTTP thông báo cho biết rằng bạn đang truy cập vào một nơi mà bạn không được phép, ...

Lỗi 402 (Payment required)

2 tuần ago in L
Lỗi 402 (Payment required) là mã lỗi yêu cầu trả tiền Mã lỗi này sẽ được phát triển trong tương lai

Lỗi 401

2 tuần ago in L
Lỗi 401 Unauthoried là một dạng mã trạng thái HTTP xuất hiện trên trình duyệt thông báo website tồn tại nhưng bạn không đủ quyền truy ...

Lỗi 400

2 tuần ago in L
400 Bad Request là mã trạng thái HTTP cho biết yêu cầu bạn gửi đến máy chủ bị sai hoặc gián đoạn và máy chủ không hiểu request này. Lỗi ...

Lừa đảo trên Facebook

2 tháng ago in L
Đôi khi, mọi người tạo các trang web giả mạo giống như Facebook và yêu cầu bạn đăng nhập. Đây là hành vi lừa đảo và đó là cách để cố ...

Lệnh SHOW COLUMNS trong SQL

3 tháng ago in L
Lệnh SHOW COLUMNS hiển thị thông tin về các cột trong một bảng nhất định. Ví dụ hiển thị thông tin về bảng user: SHOW COLUMNS FROM user ...

Lệnh SHOW TABLES trong SQL

3 tháng ago in L
Lệnh SHOW TABLES được sử dụng để hiển thị tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL hiện đang được chọn.

Load Balancing

5 tháng ago in L
Cân bằng tải (Load Balancing) là một thành phần đóng vai trò quan trọng trong các cơ sở hạ tầng mạng ngày nay. Nó được dùng để cải ...

Loa Jabra Speak 710

6 tháng ago in L
Loa Jabra Speak 710 là thiết bị hội nghị Audio dành cho phòng họp nhỏ tối đa 6 người. Thiết bị không chỉ thiết kế dành riêng cho hội ...

Leadership 8

7 tháng ago in L
Leadership 8 là chiếc điện thoại gập với hai màn hình viền mỏng, có tên gọi là Leadership 8 (dịch từ tiếng Trung Quốc sang – tên ...

Linksys

7 tháng ago in L
Cisco Linksys là thương hiệu dẫn đầu thị trường về thiết bị mạng không dây với nhiều thành quả tốt đẹp từ những ...

linkUp trong SNMP

7 tháng ago in L
linkUp là generic trap thông báo rằng thiết bị gửi bản tin này phát hiện được một trong những kết nối truyền thông của nó đã khôi phục ...

linkDown trong SNMP

7 tháng ago in L
linkDown là generic trap thông báo rằng thiết bị gửi bản tin này phát hiện được một trong những kết nối truyền thông (communication ...

Backend

7 tháng ago in L
Lập trình Backend là thuật ngữ nói về lập trình nền tảng web phía Server. Công việc của nghề này đó là sử dụng các ngôn ngữ lập trình ...