$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Mã hóa Bitmessage

3 tuần ago in M
Bitmessage là một mã hóa peer-to-peer, giao thức truyền thông không tín nhiệm được phân cấp được sử dụng để gửi tin nhắn được mã hóa ...

Messaging

2 tháng ago in M
Messaging là một khái niệm truyền tin khác rất nhiều so với RPC trong đó nó không cố gắng che giấu đi những khía cạnh vật lý của truyền ...

Midnight Commander

2 tháng ago in M
Midnight Commander là trình quản lý file thực sự đầu tiên của hệ điều hành Linux và là bản sao của của trình quản lý file DOS Norton ...

MIB (Management Information Base)

2 tháng ago in M
MIB là viết tắt của Management Information Base (cơ sở thông tin quản lý) là một cấu trúc dữ liệu gồm các đối tượng được quản lý ...

Mô hình mạng Domain

2 tháng ago in M
Mô hình mạng Domain (hay mô hình Server) là một nhóm máy tính mạng cùng chia sẻ cơ sở dữ liệu thư mục tập trung (central directory ...

Mô hình mạng Workgroup

2 tháng ago in M
Mô hình mạng Workgroup là một nhóm máy tính mạng cùng chia sẻ tài nguyên như file dữ liệu, máy in. Nó là một nhóm logic của các máy ...

File MDB

2 tháng ago in M
MDB là một tập tin cơ sỡ dữ liệu được tạo bởi chương trình cơ sỡ dữ liệu rất phổ biến Microsoft Access. Chương trình này được tích hợp ...

Mạng Ethernet

2 tháng ago in M
Ethernet là mạng cục bộ do các công ty Xerox, Intel và Digital equipment xây dựng và phát triển. Ethernet là mạng thông dụng nhất đối ...

Microsoft Word

3 tháng ago in M
Microsoft Word (gọi tắt là Word) là một chương trình soạn thảo văn bản đa năng cung cấp cho bạn một lượng lớn các tính năng độc đáo và ...

Microsoft Paint

3 tháng ago in M
Microsoft Paint, thường được gọi là Paint, là một ứng dụng đồ họa máy tính đơn giản được bao gồm trong tất cả các phiên bản ...

Microsoft Office Access

4 tháng ago in M
Microsoft Office Access, thường được gọi tắt là MS Access hoặc đơn giản là Access, là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do ...

Mã Morse

4 tháng ago in M
Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Đó là một bộ mã hiệu ...

Mô hình OSI

4 tháng ago in M
Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) – tạm dịch là Mô hình ...

Mạng MAN (Metropolitan Area Network)

4 tháng ago in M
Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network) gần giống như mạng LAN nhưng giới hạn kích thước của nó là một thành phố, thị xã hay một ...