Magic Leap One

4 tháng ago in M
 Magic Leap One, hệ thống bao gồm một chiếc kính tên là Lightwear, một bộ điều khiển kết nối vào kính có thể đeo được tên Lightpack và ...

Magic constants trong PHP

4 tháng ago in M
Magic constants – Hằng số ma thuật là các hằng định sẵn của PHP, định sẵn cho bất kỳ tập lệnh nào mà nó chạy. Tuy nhiên, nhiều ...

Magic methos trong php

5 tháng ago in M
Magic methos trong php là những phương thức rất đặc biệc trong PHP bởi Magic methos có nhiệm vụ bắt một sự kiện (event) nào đó khi ...

Mức truy cập public trong PHP

5 tháng ago in M
Mức truy cập public là mức truy cập thoáng nhất bởi vì bạn có thể truy cập tới các phương thức và thuộc tính ở bất cứ đâu, dù trong nộ ...

Mức truy cập protected trong PHP

5 tháng ago in M
Mức truy cập protected chỉ cho phép truy xuất nội bộ trong lớp đó và lớp kế thừa, riêng ở bên ngoài lớp sẽ không truy xuất được Mức ...

Mức truy cập private trong PHP

5 tháng ago in M
Mức truy cập private là thành phần chỉ dành riêng cho nội bộ của lớp, nghĩa là ta không thể truy xuất tới thành phần private ở lớp con ...

Mã hóa Bitmessage

8 tháng ago in M
Bitmessage là một mã hóa peer-to-peer, giao thức truyền thông không tín nhiệm được phân cấp được sử dụng để gửi tin nhắn được mã hóa ...

Messaging

8 tháng ago in M
Messaging là một khái niệm truyền tin khác rất nhiều so với RPC trong đó nó không cố gắng che giấu đi những khía cạnh vật lý của truyền ...

Midnight Commander

9 tháng ago in M
Midnight Commander là trình quản lý file thực sự đầu tiên của hệ điều hành Linux và là bản sao của của trình quản lý file DOS Norton ...

MIB (Management Information Base)

9 tháng ago in M
MIB là viết tắt của Management Information Base (cơ sở thông tin quản lý) là một cấu trúc dữ liệu gồm các đối tượng được quản lý ...

Mô hình mạng Domain

9 tháng ago in M
Mô hình mạng Domain (hay mô hình Server) là một nhóm máy tính mạng cùng chia sẻ cơ sở dữ liệu thư mục tập trung (central directory ...

Mô hình mạng Workgroup

9 tháng ago in M
Mô hình mạng Workgroup là một nhóm máy tính mạng cùng chia sẻ tài nguyên như file dữ liệu, máy in. Nó là một nhóm logic của các máy ...

File MDB

9 tháng ago in M
MDB là một tập tin cơ sỡ dữ liệu được tạo bởi chương trình cơ sỡ dữ liệu rất phổ biến Microsoft Access. Chương trình này được tích hợp ...

Mạng Ethernet

9 tháng ago in M
Ethernet là mạng cục bộ do các công ty Xerox, Intel và Digital equipment xây dựng và phát triển. Ethernet là mạng thông dụng nhất đối ...

Microsoft Word

10 tháng ago in M
Microsoft Word (gọi tắt là Word) là một chương trình soạn thảo văn bản đa năng cung cấp cho bạn một lượng lớn các tính năng độc đáo và ...