Vô hiệu hóa tài khoản Facebook

3 tuần ago in V
Nếu cần tạm dừng hoạt động của mình trên Facebook, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản. Vô hiệu hóa tài khoản Facebook sẽ hủy trang cá ...

Vòng lặp for trong Python

3 tháng ago in V
Vòng lặp for là vòng lặp được sử dụng để lặp một biến qua một dãy (List hoặc String) theo thứ tự mà chúng xuất hiện. Sau đây là cú pháp ...

View trong SNMP

6 tháng ago in V
Khi manager có read-community thì nó có thể đọc toàn bộ OID của agent, tuy nhiên agent có thể quy định chỉ cho phép đọc một số OID có ...

VMware Inc.

7 tháng ago in V
VMware Inc. là một công ty phần mềm lớn vốn thuộc tập đoàn EMC chuyên làm phần mềm tạo máy ảo cho các hệ thống máy tính. Sản phẩm chính ...

VMware Workstation

7 tháng ago in V
VMware Workstation là một phần mềm ảo hóa desktop mạnh mẽ do VMware Inc. phát hành dành cho các nhà phát triển/kiểm tra phần mềm và các ...

Văn phòng điện tử

8 tháng ago in V
Văn phòng điện tử là một phần mềm tích hợp đầy đủ các ứng dụng phục vụ nhu cầu quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin, điều ...

VCD (Video Compact Disc)

9 tháng ago in V
Đĩa VCD (Video Compact Disc) là đĩa lưu trữ bằng tín hiệu sánh sáng, có khả năng lưu trữ lên đến 700MB. Như vậy DVD có khả năng lưu trữ ...

VCD video

9 tháng ago in V
VCD video dựa trên định dạng MPEG 1 , bitrate 1150kbit và cỡ 352×240 (NTCS). Chất lượng thì mọi người biết rồi.

VHSRip

9 tháng ago in V
VHSRip là bản copy từ băng VHS. Đại khái loại này chuyên về thể thao – trượt băng và XXX

VueJs

10 tháng ago in V
– Vue (phát âm là /vjuː/, giống view) là một progressive framework dùng để xây dựng giao diện người dùng ( UI ). Không giống các ...

Visual Basic.NET

10 tháng ago in V
Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio ...

VB (Visual Basic)

10 tháng ago in V
Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) và môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết bó. Tổng ...

View trong mô hình MVC

10 tháng ago in V
View có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ controller và hiển thị nội dung sang các đoạn mã HTML, bạn có thể hiểu nôm na đây người ta còn ...

​NFV (Network Functions Virtualization) 

1 năm ago in V
​NFV (Network Functions Virtualization) là một khái niệm khuyến nghị ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để ảo hóa toàn bộ các chức ...

VBScript (Visual Basic Script Edition)

1 năm ago in V
VBScript hay Visual Basic Script Edition là một ngôn ngử dùng để lập Trình Trang Mạng HTML do Hảng Microsoft sáng chế để làm cho trang ...