Đăng xuất trên Facebook là gì? Nếu bạn sử dụng Facebook trên máy tính hoặc thiết bị dùng chung với người khác, hãy nhớ đăng xuất sau khi hoàn tất.
Điện tín là gì? Giải thích chi tiết Điện tín hay điện báo là gì?
DRAM là gì? Giải thích chi tiết DRAM là gì? Giải thích chi tiết
Data (dữ liệu) là gì? Khái niệm, định nghĩa Data (dữ liệu) là gì? Khái niệm, định nghĩa
Default Gateway là gì? Khái niệm, định nghĩa Default Gateway là gì?