Mã hóa một chiều là gì? Đôi khi ta chỉ cần mã hóa thông tin chứ không cần giải mã thông tin, khi đó ta sẽ dùng đến phương pháp mã hóa một...
Mô hình mạng Workgroup là gì? Mô hình mạng Workgroup là một nhóm máy tính mạng cùng chia sẻ tài nguyên như file dữ liệu, máy in. Nó là một nhóm...
Microsoft Word là gì? Microsoft Word (gọi tắt là Word) là một chương trình soạn thảo văn bản đa năng cung cấp cho bạn một lượng lớn các...
Master password là gì? Master password là gì?
Math.abs() trong javascript là gì? Math.abs() trong javascript là gì?
Meta data (Siêu dữ liệu) là gì? Khái niệm, định nghĩa Meta data (Siêu dữ liệu) là gì? Khái niệm, định nghĩa
Mobogenie là gì? Dùng để làm gì Mobogenie là gì? Dùng để làm gì
File MDB là gì? Giải thích chi tiết File MDB là gì? Giải thích chi tiết
ModSecurity là gì? Khái niệm, định nghĩa ModSecurity là một sản phẩm thuộc dự án OWASP, cho phép người dùng cấu hình, tùy chỉnh các phương thức phát hiện...
MIB (Management Information Base) là gì Khái niệm, định nghĩa MIB (Management Information Base) là gì