IAP (Internet Access Provider) là gì?

01/May/2021 Lượt xem: 31

IAP – (viết tắt từ tiếng Anh: Internet Access Provider) là nhà cung cấp dịch vụ đường truyền kết nối Internet, là một doanh nghiệp hay công ty cung cấp dịch vụ truy cập Internet.

Ví dụ: Hiện nay ở Việt Nam có: VNPT (bưu chính viễn thông), FPT, Viettel, Truyền hình cáp SCTV, SPT.

Tag: IAP, Internet Access Provider