Tham chiếu trong khoa học máy tính

2 tuần trước | T
Trong khoa học máy tính, tham chiếu (tiếng Anh: reference) là một giá trị cho phép chương trình truy xuất gián tiếp tới một số liệu cụ ...

HuNe

2 tuần trước | H
HuNe viết tắt của Human Need là ứng dụng mong muốn đem đến cho người sử dùng điều họ đang cần. Như người tìm việc đến ...

Vue-x

3 tuần trước | V
Vue.js là làm việc với các component, tuy nhiên từ trước đến giờ chúng ta chưa có cách nào giúp chia sẻ trạng thái giữa các component ...

Elixir

1 tháng trước | E
Elixir là một ngôn ngữ lập trình hàm thuần tuý (pure functional programming). Các qui tắc về immutable khá chặt, về cơ bản thì elixir ...

Windows Terminal

1 tháng trước | W
Windows Terminal được thiết kế như một điểm truy cập chính để vào PowerShell, Cmd và hệ thống Windows con cho Linux (WSL). Microsoft bổ ...

Y2K

2 tháng trước | Y
 Y2K là tên gọi của một “thảm họa” liên quan đến hệ thống máy tính của nhân loại. Sự cố máy tính năm 2000 (còn được gọi ...

Array (mảng một chiều)

2 tháng trước | A
Mảng một chiều (array) là một dãy các phần tử có cùng kiểu dữ liệu được đặt liên tiếp nhau trong một vùng nhớ, chúng ta có thể ngay lập ...

Web service

2 tháng trước | W
Nói đơn giản, web service là một lớp (framework) giữa hai máy tính, giúp hai máy tính có thể tương tác với nhau qua mạng. Nói cách ...

Beego

2 tháng trước | B
Beego có thể làm bạn gợi nhớ đến web framework Django dành cho Python. Ngôn ngữ này đi kèm với một loạt các tính năng phổ biến cho ứng ...

iSIM

2 tháng trước | I
iSIM là thẻ SIM được tích hợp thẳng vào SoC của thiết bị, cùng với những thành phần đã có sẵn như CPU, GPU, modem mạng 4G hoặc 5G. Cùng ...

Fintech

2 tháng trước | F
Fintech – viết tắt của từ Financial Technology – có nghĩa là Công nghệ tài chính. Hiểu đơn giản như trên, Fintech đề cập đến việc tận ...

XCode

3 tháng trước | X
XCode là bộ phát triển phần mềm tích hợp được Apple phát triển chạy trên hệ điều hành Mac để phát lập trình viên có thể phát triển phần ...

Tuples trong Python

3 tháng trước | T
Tuple là một kiểu dữ liệu bất biến chứa một danh sách các phần tử có thứ tự. Một tuple trong nhiều trường hợp sẽ tương tự với 1 list. ...

SASS

4 tháng trước | S
Sass là viết tắt của cụm Syntactically Awesome Style Sheets, được thiết kế ra bởi Hampton Catlin và do Natalie Weizenbaum lập trình. ...

CherryPy

4 tháng trước | C
CherryPy là một framework phát triển Web hướng đối tượng theo phong cách pythonic. THÔNG TIN CHÍNH CherryPy cho phép các nhà phát triển ...