$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Xử lý dữ liệu

1 tháng ago in X
Khái niệm: Xử lý dữ liệu là một dãy các hành động hoặc các thao tác chuyển đổi các dữ liệu đầu vào thành dữ liệu đầu ra hữu ích.  

Xfe trong Linux/Unix

2 tháng ago in X
Xfe là một trình quản lý file đơn giản, nhẹ giống MS-Explorer hay Commander. Những người dùng muốn tận dụng những hệ thống cũ hay sử ...

XVCD/XSVCD

5 tháng ago in X
XVCD/XSVCD chính là VCD và SVCD nhưng mà ko đúng hẳn như ở trên. Bọn này bit và cỡ màn hình cao hơn. Loại này thường được tự ghi ở nhà ...

XML (eXtensible Markup Language)

2 năm ago in X
Khái niệm XML là gì XML (viết tắt từ tiếng Anh eXtensible Markup Language, “Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng”) là ngôn ngữ đánh ...

Xampp

2 năm ago in X
Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như ...

XSS (Cross-site Scripting)

2 năm ago in X
Định nghĩa Cross-site Scripting (XSS) là lỗ hổng cho phép hacker có thể chèn những đoạn mã client-script (thường là Javascript hoặc ...