X-Unikey

7 ngày ago in X
X-Unikey là ứng dụng hỗ trợ người dùng gõ tiếng Việt trong môi trường X Window, dành cho hệ điều hành Linux và FreeBSD. Chương trình có ...

Xác thực 2 yếu tố trên Facebook

4 tháng ago in X
Khi bật xác thực 2 yếu tố, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã phê duyệt đăng nhập mỗi khi truy cập tài khoản Facebook của mình từ một điện ...

Xóa tài khoản Facebook

4 tháng ago in X
Xóa tài khoản Facebook là hành động nếu bạn quyết định xóa vĩnh viễn tài khoản của mình thay vì vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể truy cập ...

Xử lý dữ liệu

8 tháng ago in X
Khái niệm: Xử lý dữ liệu là một dãy các hành động hoặc các thao tác chuyển đổi các dữ liệu đầu vào thành dữ liệu đầu ra hữu ích.  

Xfe trong Linux/Unix

9 tháng ago in X
Xfe là một trình quản lý file đơn giản, nhẹ giống MS-Explorer hay Commander. Những người dùng muốn tận dụng những hệ thống cũ hay sử ...

XVCD/XSVCD

12 tháng ago in X
XVCD/XSVCD chính là VCD và SVCD nhưng mà ko đúng hẳn như ở trên. Bọn này bit và cỡ màn hình cao hơn. Loại này thường được tự ghi ở nhà ...

XML (eXtensible Markup Language)

2 năm ago in X
Khái niệm XML là gì XML (viết tắt từ tiếng Anh eXtensible Markup Language, “Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng”) là ngôn ngữ đánh ...

Xampp

2 năm ago in X
Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như ...

XSS (Cross-site Scripting)

3 năm ago in X
Định nghĩa Cross-site Scripting (XSS) là lỗ hổng cho phép hacker có thể chèn những đoạn mã client-script (thường là Javascript hoặc ...