$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Kotlin

3 tháng ago in K
Kotlin là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi JetBrains. Nó xuất hiện lần đầu năm 2011 khi JetBrains công bố dự án của họ mạng tên ...

Ngôn ngữ lập trình

3 tháng ago in N
Ngôn ngữ lập trình là một hệ thống được ký hiệu hóa để miêu tả những tính toán (qua máy tính) trong một dạng mà cả con người và máy đều ...

Ngôn ngữ có kiểu yếu

3 tháng ago in N
Ngược lại ngôn ngữ kiểu mạnh, ngôn ngữ có kiểu yếu là ngôn ngữ mà không quá khắt khe trong các quy tắc về kiểu hoặc cho phép một cơ chế ...

Ngôn ngữ có kiểu mạnh

3 tháng ago in N
Ngôn ngữ có kiểu mạnh là các ngôn ngữ không cho phép dùng các giá trị của kiểu này như là một kiểu khác. Chúng rất chặt chẽ trong việc ...

Ngôn ngữ kiểu động

3 tháng ago in N
Các ngôn ngữ có kiểu động là ngôn ngữ mà các kiểu chỉ được gán lên các dữ liệu trong thời gian chương trình được thực thi. Điều này có ...

Ngôn ngữ loại suy đoán kiểu

3 tháng ago in N
Ngôn ngữ loại suy đoán kiểu là ngôn ngữ trong đó các biến và hàm có thể không cần được khai báo từ trước. Linux BASH và PHP là hai ví ...

Ngôn ngữ kiểu khai báo

3 tháng ago in N
Ngôn ngữ kiểu khai báo, tức là sự thông báo của biến và hàm đều được khai báo riêng về kiểu của nó. Ví dụ điển hình của loại này ...

Ngôn ngữ kiểu tĩnh

3 tháng ago in N
Ngôn ngữ có kiểu tĩnh là ngôn ngữ xác định trước kiểu cho tất cả dữ liệu được khai báo trong mã nguồn tại thời điểm dịch. Các giá trị ...

Whois Protect

3 tháng ago in W
Whois Protect là dịch vụ chức năng giúp bảo mật toàn bộ thông tin tên miền. Thông tin tên miền sẽ được giấu kín hoàn toàn với mọi Whois ...

Mô hình mạng Domain

3 tháng ago in M
Mô hình mạng Domain (hay mô hình Server) là một nhóm máy tính mạng cùng chia sẻ cơ sở dữ liệu thư mục tập trung (central directory ...

Mô hình mạng Workgroup

3 tháng ago in M
Mô hình mạng Workgroup là một nhóm máy tính mạng cùng chia sẻ tài nguyên như file dữ liệu, máy in. Nó là một nhóm logic của các máy ...

IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

3 tháng ago in I
IANA là Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (tên tiếng Anh là Internet Assigned Numbers Authority) là một cơ quan giám sát việc chỉ định ...

ITU (International Telecomunication Union)

3 tháng ago in I
ITU (viết tắt của International Telecomunication Union nghĩa là Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế hay Liên hiệp Viễn thông Quốc Tế) là tổ ...