Array (mảng một chiều)

9 tháng trước | A
Mảng một chiều (array) là một dãy các phần tử có cùng kiểu dữ liệu được đặt liên tiếp nhau trong một vùng nhớ, chúng ta có thể ngay lập ...

Web service

10 tháng trước | W
Nói đơn giản, web service là một lớp (framework) giữa hai máy tính, giúp hai máy tính có thể tương tác với nhau qua mạng. Nói cách ...

Beego

10 tháng trước | B
Beego có thể làm bạn gợi nhớ đến web framework Django dành cho Python. Ngôn ngữ này đi kèm với một loạt các tính năng phổ biến cho ứng ...

iSIM

10 tháng trước | I
iSIM là thẻ SIM được tích hợp thẳng vào SoC của thiết bị, cùng với những thành phần đã có sẵn như CPU, GPU, modem mạng 4G hoặc 5G. Cùng ...

Fintech

10 tháng trước | F
Fintech – viết tắt của từ Financial Technology – có nghĩa là Công nghệ tài chính. Hiểu đơn giản như trên, Fintech đề cập đến việc tận ...

XCode

10 tháng trước | X
XCode là bộ phát triển phần mềm tích hợp được Apple phát triển chạy trên hệ điều hành Mac để phát lập trình viên có thể phát triển phần ...

Tuples trong Python

10 tháng trước | T
Tuple là một kiểu dữ liệu bất biến chứa một danh sách các phần tử có thứ tự. Một tuple trong nhiều trường hợp sẽ tương tự với 1 list. ...

SASS

11 tháng trước | S
Sass là viết tắt của cụm Syntactically Awesome Style Sheets, được thiết kế ra bởi Hampton Catlin và do Natalie Weizenbaum lập trình. ...

CherryPy

11 tháng trước | C
CherryPy là một framework phát triển Web hướng đối tượng theo phong cách pythonic. THÔNG TIN CHÍNH CherryPy cho phép các nhà phát triển ...

Jinja2

11 tháng trước | J
Jinja2 là một template engine cho Python với đầy đủ tính năng mà một template engine cần phải có với khả năng hỗ trợ Unicode, I18n, và ...

Flask

11 tháng trước | F
Flask là một web frameworks, nó thuộc loại micro-framework được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python.  THÔNG TIN CHÍNH Lask cho phép ...

Varnish

11 tháng trước | V
Varnish là một ứng dụng mã nguồn mở (Open source) có tác dụng lưu lại bộ nhớ đệm của website bằng phương thức làm proxy trung gian giữa ...

LAMP

11 tháng trước | L
LAMP là chữ viết tắt của các từ  Linux, Apache, MySql, P(PHP, Perl, PyThon) , bộ tứ này thường được sử dụng để phát triển lên một hoặc ...

Virtual Host

11 tháng trước | V
Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. THÔNG TIN CHÍNH Có một khái niệm khác ...

eSim (Embedded SIM)

12 tháng trước | E
eSIM là một SIM điện tử, sẽ thay thế cho chiếc SIM nhỏ bằng nhựa mà bạn đang sử dụng kèm với các thiết bị di động hiện tại. Khác với ...