SASS

5 tháng trước | S
Sass là viết tắt của cụm Syntactically Awesome Style Sheets, được thiết kế ra bởi Hampton Catlin và do Natalie Weizenbaum lập trình. ...

CherryPy

5 tháng trước | C
CherryPy là một framework phát triển Web hướng đối tượng theo phong cách pythonic. THÔNG TIN CHÍNH CherryPy cho phép các nhà phát triển ...

Jinja2

5 tháng trước | J
Jinja2 là một template engine cho Python với đầy đủ tính năng mà một template engine cần phải có với khả năng hỗ trợ Unicode, I18n, và ...

Flask

5 tháng trước | F
Flask là một web frameworks, nó thuộc loại micro-framework được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python.  THÔNG TIN CHÍNH Lask cho phép ...

Varnish

5 tháng trước | V
Varnish là một ứng dụng mã nguồn mở (Open source) có tác dụng lưu lại bộ nhớ đệm của website bằng phương thức làm proxy trung gian giữa ...

LAMP

5 tháng trước | L
LAMP là chữ viết tắt của các từ  Linux, Apache, MySql, P(PHP, Perl, PyThon) , bộ tứ này thường được sử dụng để phát triển lên một hoặc ...

Virtual Host

5 tháng trước | V
Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. THÔNG TIN CHÍNH Có một khái niệm khác ...

eSim (Embedded SIM)

5 tháng trước | E
eSIM là một SIM điện tử, sẽ thay thế cho chiếc SIM nhỏ bằng nhựa mà bạn đang sử dụng kèm với các thiết bị di động hiện tại. Khác với ...

OAuth

6 tháng trước | O
OAuth là tiêu chuẩn mở được dùng trong việc trao quyền cho một ứng dụng (client) truy cập các dịch vụ của ứng dụng khác (service ...

OpenID

6 tháng trước | O
OpenID là một tiêu chuẩn mở (open standard) dùng cho việc xác thực người dùng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ OpenID còn được gọi là ...

RESTful Web Service

6 tháng trước | R
RESTful Web Service là các Web Service được viết dựa trên kiến trúc REST. REST đã được sử dụng rộng rãi thay thế cho các Web ...

Debug

6 tháng trước | D
Debug là quá trình tìm kiếm ra lỗi hay nguyên nhân gây ra lỗi (bug ở đâu) để có hướng sửa lỗi (fix bug). Bugs là các con bọ, bọ này ám ...

Buffer

6 tháng trước | B
Buffer là một vùng nhớ physical memory được dùng để làm vùng chứa data tạm thời trước khi chuyển đến một nơi khác. THÔNG TIN CHÍNH ...

Ngôn ngữ lập trình Ruby

6 tháng trước | N
Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng phản ứng. Theo tác giả Yukihiro “Matz” Matsumoto, Ruby chịu ảnh ...

Ngôn ngữ lập trình GO

6 tháng trước | N
Go là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế dựa trên tư duy lập trình hệ thống. Go được phát triển bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken ...