$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Supervised Learning (Học có giám sát)

2 tháng ago in S
Học có giám sát (Supervised Learning) : Là quá trình phân lớp các đối tượng trong cơ sở dữ liệu dựa trên một tập các ví dụ huấn luyện ...

Đánh giá và biểu diễn tri thức

2 tháng ago in D
Đánh giá và biểu diễn tri thức là những mẫu thông tin và mối quan hệ trong dữ liệu đã được phát hiện ở bước khai phá dữ liệu được ...

Biến đổi dữ liệu

2 tháng ago in B
Biến đổi dữ liệu: Là bước chuẩn hóa và làm mịn dữ liệu nhằm đưa dữ liệu về dạng thuận lợi nhất cho việc áp dụng các kỹ thuật khai phá ở ...

Tiền xử lý dữ liệu

2 tháng ago in T
Tiền xử lý dữ liệu: Là bước làm sạch dữ liệu (xử lý dữ liệu không đầy đủ, dữ liệu nhiễu, dữ liệu không nhất quán, … ), tổng hợp ...

Trích lọc dữ liệu

2 tháng ago in T
Trích lọc dữ liệu là bước tuyển chọn, tích hợp những tập dữ liệu cần được khai phá từ các tập dữ liệu lớn ( databases, data warehouses, ...

Fruitfly

2 tháng ago in F
FruitFly là tên mã độc thuộc loại ‘cửa sau’ (backdoor) với khả năng mở cửa cho tin tặc thâm nhập từ xa vào máy Mac, cho ...

Private IP

2 tháng ago in P
Khác với Public IP là địa chỉ dùng để xác định máy tính của bạn trên Internet thì Private IP là địa chi dùng để xác định máy tính của ...

Socket

2 tháng ago in S
Socket là một giao diện lập trình ứng dụng (API-Application Programming Interface). Thông qua giao diện này, chúng ta có thể lập trình ...

Cơ sở dữ liệu quan hệ

2 tháng ago in C
Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ. Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có các đặc ...

Hiệu năng mạng

2 tháng ago in H
 Hiệu năng mạng là hiệu quả và năng lực hoạt động của hệ thống mạng. Hiệu năng mạng là một vấn đề phức tạp do các yếu tố có thể tổng ...

BnS (Blade & Soul)

2 tháng ago in B
Blade & Soul (BnS) là tựa game nhập vai võ thuật kỳ ảo do hãng NCsoft Hàn Quốc sản xuất và phát hành.  Trong game, người chơi sẽ ...

HackerOne

2 tháng ago in H
HackerOne là một tổ chức bug bounty nổi tiếng trên thế giới, nơi kết nối các tổ chức với cộng đồng các nhà nghiên cứu bảo mật xuất sắc. ...

Xử lý dữ liệu

2 tháng ago in X
Khái niệm: Xử lý dữ liệu là một dãy các hành động hoặc các thao tác chuyển đổi các dữ liệu đầu vào thành dữ liệu đầu ra hữu ích.  

Data mining (Khai phá dữ liệu)

2 tháng ago in D
Khai phá dữ liệu (data mining) Là quá trình tính toán để tìm ra các mẫu trong các bộ dữ liệu lớn liên quan đến các phương pháp tại giao ...