Pingdom Tools

12 tháng trước | P
Pingdom Tools là ứng dụng web giúp bạn phân tích tốc độ tải trang và hiệu suất của một trang web bất kỳ, đồng thời cung cấp cho bạn một ...

Heroku

12 tháng trước | H
Heroku là nền tảng đám mây cho phép các công ty xây dựng, phân phối, theo dõi và mở rộng ứng dụng – Heroku cung cấp cách nhanh ...

Framwork

12 tháng trước | F
Framework là một thư viện các mã lệnh được xây dựng sẵn để chúng ta sử dụng, nó cung cấp cho chúng ta các chức năng cơ bản cần thiết mà ...

Ruby on Rails

12 tháng trước | R
Ruby on Rails là một khung làm việc (web framework) được viết trên ngôn ngữ lập trình Ruby và được sử dụng trong việc xây dựng và phát ...

ChatWork

12 tháng trước | C
Chatwork là một công cụ giao tiếp đến từ Nhật Bản giúp giới kinh doanh tăng gấp đôi hiệu suất công việc. Sử dụng nền tảng tích hợp tất ...

ECMAScript ES6

12 tháng trước | E
ES6 là chữ viết tắt của ECMAScript 6, là phiên bản mới nhất của chuẩn ECMAScript. ECMAScript do hiệp hội các nhà sản xuất máy tính Châu ...

Node.js

12 tháng trước | N
NodeJS là một mã nguồn được xây dựng dựa trên nền tảng Javascript V8 Engine, nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web như các trang ...

Extended Validation (EV)

12 tháng trước | E
Extended Validation (EV) là một hình thức xác minh đặc biệt của của các nhà cung cấp dịch vụ xác thực chứng chỉ số (Certificate ...

Google Analytics(GA)

12 tháng trước | G
Google Analytics(GA) là một dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Google nhằm đánh giá hiệu quả của các hoạt động Online Marketing (bao gồm SEO ...

CDN(Content delivery network)

12 tháng trước | C
CDN(Content Delivery Network) = Mạng giao dịch nội dung: Hệ thống các máy tính được kết nối với nhau qua Internet để truyền nội dung ...

Google Pagespeed Insights

12 tháng trước | G
Google Pagespeed Insights là một bộ tiêu chuẩn đo lường về khả năng thân thiện của website (đối với thiết bị di động và máy tính để ...

Google PageSpeed

12 tháng trước | G
Google Pagespeed là một module dành cho ứng dụng Apache và NGINX – là hai ứng dụng phổ biến vốn được dùng để sử dụng máy chủ website ...

CloudFlare.

12 tháng trước | C
Cloudflare là một nhà cung cấp dịch vụ reverse proxy, là một loại proxy server trung gian giữa một máy chủ và các client.  Là một dịch ...

CAPTCHA

12 tháng trước | C
CAPTCHA viết tắt của ‘Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart’ (Phép thử Turing công cộng hoàn ...