Điện thoại Nokia 1006

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 1006 là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 2002, thiết kế theo kiểu  thiết kế điện thoại ...

Lỗi 403 Forbidden/Access Denied

4 tháng ago in L
Lỗi 403 Forbidden/Access Denied là mã trạgn thái HTTP thông báo cho biết rằng bạn đang truy cập vào một nơi mà bạn không được phép, ...

Lỗi 402 (Payment required)

4 tháng ago in L
Lỗi 402 (Payment required) là mã lỗi yêu cầu trả tiền Mã lỗi này sẽ được phát triển trong tương lai

Lỗi 401

4 tháng ago in L
Lỗi 401 Unauthoried là một dạng mã trạng thái HTTP xuất hiện trên trình duyệt thông báo website tồn tại nhưng bạn không đủ quyền truy ...

Lỗi 400

4 tháng ago in L
400 Bad Request là mã trạng thái HTTP cho biết yêu cầu bạn gửi đến máy chủ bị sai hoặc gián đoạn và máy chủ không hiểu request này. Lỗi ...

Điện thoại Nokia Ringo

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia Ringo cổ là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 1995, thiết kế theo kiểu  đơn sắc với hệ điều ...

Điện thoại Nokia 1011

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 1011 (NHE-2X5, NHE-2XN) là chiếc điện thoại GSM đầu tiên được sản xuất hàng loạt. Nó đã được bán ra cũng như Mobira ...

Điện thoại Nokia 1000

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 1000 cổ là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 1992, thiết kế theo kiểu  đơn sắc với hệ điều hành ...

Điện thoại Nokia 918

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 918 là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 1996, thiết kế theo kiểu  đơn sắc với hệ điều hành ...

Điện thoại Nokia 909

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 909 là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 1995, thiết kế theo kiểu  đơn sắc với hệ điều hành ...

Điện thoại Nokia 810

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 810 là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 2003,điện thoại được thiết kế theo xe, thiết kế theo ...

Điện thoại Nokia 640

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 640 là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 1999, thiết kế theo kiểu  đơn sắc với hệ điều hành ...

Điện thoại Nokia 638

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 638 là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 1996, thiết kế theo kiểu  đơn sắc với hệ điều hành ...

Điện thoại Nokia 636

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 636 là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 1995, thiết kế theo kiểu  đơn sắc với hệ điều hành ...

Điện thoại Nokia 252

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 252 là dòng điện thoại đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 1998, thiết kế theo kiểu  đơn sắc với hệ điều hành ...