Framwork

10 tháng trước | F
Framework là một thư viện các mã lệnh được xây dựng sẵn để chúng ta sử dụng, nó cung cấp cho chúng ta các chức năng cơ bản cần thiết mà ...

Ruby on Rails

10 tháng trước | R
Ruby on Rails là một khung làm việc (web framework) được viết trên ngôn ngữ lập trình Ruby và được sử dụng trong việc xây dựng và phát ...

ChatWork

10 tháng trước | C
Chatwork là một công cụ giao tiếp đến từ Nhật Bản giúp giới kinh doanh tăng gấp đôi hiệu suất công việc. Sử dụng nền tảng tích hợp tất ...

ECMAScript ES6

10 tháng trước | E
ES6 là chữ viết tắt của ECMAScript 6, là phiên bản mới nhất của chuẩn ECMAScript. ECMAScript do hiệp hội các nhà sản xuất máy tính Châu ...

Node.js

10 tháng trước | N
NodeJS là một mã nguồn được xây dựng dựa trên nền tảng Javascript V8 Engine, nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web như các trang ...

Extended Validation (EV)

10 tháng trước | E
Extended Validation (EV) là một hình thức xác minh đặc biệt của của các nhà cung cấp dịch vụ xác thực chứng chỉ số (Certificate ...

Google Analytics(GA)

10 tháng trước | G
Google Analytics(GA) là một dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Google nhằm đánh giá hiệu quả của các hoạt động Online Marketing (bao gồm SEO ...

CDN(Content delivery network)

10 tháng trước | C
CDN(Content Delivery Network) = Mạng giao dịch nội dung: Hệ thống các máy tính được kết nối với nhau qua Internet để truyền nội dung ...

Google Pagespeed Insights

10 tháng trước | G
Google Pagespeed Insights là một bộ tiêu chuẩn đo lường về khả năng thân thiện của website (đối với thiết bị di động và máy tính để ...

Google PageSpeed

10 tháng trước | G
Google Pagespeed là một module dành cho ứng dụng Apache và NGINX – là hai ứng dụng phổ biến vốn được dùng để sử dụng máy chủ website ...

CloudFlare.

10 tháng trước | C
Cloudflare là một nhà cung cấp dịch vụ reverse proxy, là một loại proxy server trung gian giữa một máy chủ và các client.  Là một dịch ...

CAPTCHA

10 tháng trước | C
CAPTCHA viết tắt của ‘Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart’ (Phép thử Turing công cộng hoàn ...

Amazon Aurora

10 tháng trước | A
Amazon Aurora (Aurora) là một cơ sở dữ liệu quan hệ được cung cấp bởi Amazon, được quản lý đầy đủ, tương thích với MySQL và PostgreSQL ...

Ứng dụng web (web-based app)

10 tháng trước | U
Ứng dụng là một loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó người dùng muốn thực hiện. ...