Amazon Aurora

12 tháng trước | A
Amazon Aurora (Aurora) là một cơ sở dữ liệu quan hệ được cung cấp bởi Amazon, được quản lý đầy đủ, tương thích với MySQL và PostgreSQL ...

Ứng dụng web (web-based app)

12 tháng trước | U
Ứng dụng là một loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó người dùng muốn thực hiện. ...

Ứng dụng gốc(Native app)

12 tháng trước | U
Ứng dụng gốc(Native app) là những ứng dụng được viết riêng cho một loại nền tảng như iOS, Android, Windows Phone bằng các ngôn ngữ ...

Website

12 tháng trước | W
Website là một tập hợp các trang web con – một loại siêu văn bản (tập tin dạng HTML hoặc XHTML), bao gồm văn bản, hình ảnh, ...

Hybrid Application

12 tháng trước | H
Hybrid Application(Ứng dụng lai) là ứng dụng kết hợp của cả Mobile Web App và Native App. Theo đó, các phần cơ bản của ứng dụng vẫn ...

XAML(eXtensible Application Markup Language)

12 tháng trước | X
XAML – Extensible Application Markup Language (phát âm là “zammel”) là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để thể hiện các đối tượng trong ...

Universal Windows Platform

12 tháng trước | U
UWP(Universal Windows Platform ) là một cấu trúc ứng dụng thống nhất giữa các nền tảng được tạo bởi Microsoft và được giới thiệu lần ...

MVC

12 tháng trước | M
MVC (viết tắt của Model-View-Controller) là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia một ứng ...

SDK

12 tháng trước | S
SDK – Software Development Kit là một tập hợp công cụ hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm thông qua một nền tảng nào đó. THÔNG TIN ...

Java Virtual Machine

12 tháng trước | J
Java Virtual Machine (JVM) hay còn gọi là máy ảo JAVA là môi trường giả lập giao tiếp thực thi được tạo ra với mục đích chạy các đoạn ...

Công nghệ DAG

12 tháng trước | D
DAG được hiểu như một công nghệ đào mà ở đó thợ đào sẽ sử dụng những quy trình, kết nối trực tuyến và xác nhận giao dịch. THÔNG TIN ...

Platform

12 tháng trước | P
Platform chính là một hệ điều hành, cũng có thể hiểu là kiến trúc máy tính. Hoặc hiểu toàn diện, khái quát đó là sự kết hợp của hệ điều ...

Webcam

12 tháng trước | W
Webcam (viết ghép từ Website camera, viết tắt là wc) là loại thiết bị ghi hình kỹ thuật số được kết nối với máy vi tính để truyền trực ...

OpenCV

12 tháng trước | O
OpenCV là một thư viện mã nguồn mở hàng đầu cho thị giác máy tính (computer vision), xử lý ảnh và máy học, và các tính năng tăng tốc ...

Checkpoint

12 tháng trước | C
CheckPoint là một công ty đa quốc gia, có trụ sở tại Israel. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ bảo mật thông tin, các phần mềm, phần ...