Định luật Moore

2 năm ago in D
Định luật Moore được xây dựng bởi Gordon Moore – một trong những sáng lập viên của tập đoàn sản xuất chip máy tính nổi tiếng ...

Vi xử lý

2 năm ago in V
Vi xử lý (viết tắt là µP hay uP), đôi khi còn được gọi là bộ vi xử lý, là một linh kiện điện tử máy tính được chế tạo từ các tranzito ...

Môi trường của hệ thống

2 năm ago in M
Môi trường của hệ thống là tập hợp các phần tử không thuộc về hệ thống nhưng trao đổi thông tin với hệ thống. Việc xác định môi trường ...

Hệ thống

2 năm ago in H
Định nghĩa Hệ thống: Hệ thống là tập hợp gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục ...

Thanh ghi SI, DI

2 năm ago in T
Hai thanh ghi SI (Chỉ số nguồn – Source Index) và DI (Chỉ số đích – Destination Index) thường được sử dụng trong các thao ...

Thanh ghi IP

2 năm ago in T
Thanh ghi IP (con trỏ chỉ dẫn – Instruction Pointer): Đây là một thanh ghi rất quan trọng, nó được cập nhật mỗi khi có một lệnh ...

Thanh ghi BP

2 năm ago in T
Thanh ghi BP (con trỏ cơ sở – Base Poiter): Thanh ghi này được sử dụng để truy nhập dữ liệu trong ngăn xếp. Tuy nhiên khác với ...

Thanh ghi SP

2 năm ago in T
Thanh ghi SP (con trỏ ngăn xếp – Stack Poiter): Thanh ghi này luôn trỏ đến đỉnh hiện thời của stack – ngăn xếp. Các bạn xem ...

Thanh ghi

2 năm ago in T
Khái niệm registers: Trong kiến trúc máy tính, một thanh ghi (registers) là một bộ nhớ dung lượng nhỏ và rất nhanh được sử dụng để tăng ...

Bộ nhớ trong

2 năm ago in B
Bộ nhớ trong được hiểu là các loại bộ nhớ nằm nội bộ bên trong thùng máy. Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory): Tốc độ truy xuất nhanh; ...

Bộ nhớ máy tính

2 năm ago in B
Bộ nhớ máy tính bao gồm các hình thức, phương thức để lưu trữ được dữ liệu của máy tính một cách lâu dài (khi kết thúc một phiên làm ...

CPU

2 năm ago in C
CPU là chữ viết tắt của Central Processing Unit hay còn gọi là bộ xử lý trung tâm. CPU đóng vai trò như não bộ của một chiếc Laptop, ...

Sinh trắc học

2 năm ago in S
Sinh trắc học hay Công nghệ sinh trắc học (tiếng Anh: Biometric) là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểmsinh học riêng ...

Hệ điều hành UNIX

3 năm ago in H
Unix Sự tiến hóa của Unix và các hệ điều hành tương tự Unix Công ty/Nhà phát triển Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, ...