Notification (thông báo)

2 năm ago in N
Notification cho phép thông tới người dùng các sự kiện của ứng dụng mà không làm ngắt quãng hoạt động của Activity. Notification dùng ...

Intent (liên lạc)

2 năm ago in I
Intent (Android) là công cụ để trao đổi thông điệp giữa các thành phần của ứng dụng cũng như giữa các ứng dụng. Intent được dùng để ...