PageRank

3 năm ago in P
Google PageRank hay PageRank là một chỉ số, Google đánh giá mức độ tin cậy và chất lượng của mỗi webpage trong bất kỳ một website nào. ...

SEO

3 năm ago in S
Seo là gì?  SEO (Search Engine Optimization) Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO (Theo dịch sang Tiếng Việt) đó là một tổ hợp (Hay tập hợp) ...

CSS

3 năm ago in C
Giới thiệu CSS Search Engine Optimization CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng anh (Cascading Style Sheet), CSS được tổ chức World Wide ...

CakePHP

3 năm ago in C
CakePHP là một Framework cho php. Mục đích của nó là cung cấp một framework cho người sử dụng php phát triển những ứng dụng web nhanh, ...

Framework

3 năm ago in F
Khi viết một trang web (hay một ứng dụng), có nhiều thứ mình phải viết đi viết lại nhiều lần, như là việc kiểm tra user này đã đăng ...

PHP

3 năm ago in P
PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor“) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát ...

HTML

3 năm ago in H
– HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language ( Hiểu nghĩa là “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản bằng thẻ” ). – HTML không phải ...