Nguồn tin nguyên thủy

5 năm trước | N
Nguồn tin nguyên thuỷ là tập hợp những tin nguyên thuỷ (chưa qua một phép biến đối nhân tạo nào) Các tin nguyên thuỷ phần nhiều là ...

Kênh Tin – Chanel

5 năm trước | K
Kênh tin: là môi trường lan truyền thông tin. Để có thể lan truyền được thông tin trong một môi trường vật lý xác định, thông tin phải ...

Nguồn Tin – Information source

5 năm trước | N
Nguồn tin: là nơi sản sinh ra hay chứa các tin cần truyền đi. Khi một đường truyền được thiết lập để truyền tin từ nguồn tin đến nhận ...

Truyền tin – Transmission

5 năm trước | T
Truyền tin(transmission): Là quá trình dịch chuyển thông tin từ điểm này sang điểm khác trong một môi trường xác định. Hai điểm này sẽ ...

FTP – File Transfer Protocol

5 năm trước | F
* Khái niệm giao thức FTP: FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là “Giao thức truyền tập tin”) là giao thức ...

TELNET

5 năm trước | T
TELNET (viết tắt của TErminaL NETwork) là một giao thức mạng (network protocol) được dùng trên các kết nối với Internet hoặc các kết ...

TCP – Transmission Control Protocol

5 năm trước | T
* Khái niệm về giao thức TCP: Giao thức TCP (Transmission Control Protocol – “Giao thức điều khiển truyền vận“) là ...

HTTP – HyperText Transfer Protocol

5 năm trước | H
* Khái niệm HTTP: HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức ...

PDU – Protocol Data Unit

5 năm trước | P
Khái niệm PDU: PDU – Protocol data unit: Là nhóm các thông tin được bổ sung hoặc xóa bỏ trong 1 lớp của mô hình OSI, mỗi lớp trong mô ...

TCP/IP

5 năm trước | T
* Khái niệm mô hình TCP/IP: Bộ giao thức TCP/IP, (tiếng Anh: Internet protocol suite hoặc IP suite hoặc TCP/IP protocol suite – ...

Giao thức mạng

5 năm trước | G
Khái niệm Giao Thức: Tập hợp tất cả các quy tắc, quy ước để đảm bảo cho các máy tính trên mạng có thể giao tiếp với nhau gọi là giao ...

OSI

5 năm trước | M
* Khái niệm OSI: Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) – ...

Kiến trúc phân tầng

5 năm trước | K
* Hiểu về kiến phúc phân tầng: Để giảm độ phức tạp của việc thiết kế và cài đặt mạng, hầu hết các máy tính đều được phân tích thiết kế ...

Switch

5 năm trước | S
Khái niệm Switch: Là thiết bị chuyển mạch để kết nối các đoạn mạng lại với nhau. Switch có khả năng kết nối được nhiều segment lại với ...

Rombertik

5 năm trước | R
Một trong những thông điệp phát hiện có chứa các phần mềm độc hại Rombertik. Nếu người dùng tải xuống và unzips các tập tin, người dùng ...