URN

5 năm trước | U
Khái niệm: URN, viết tắt của Uniform Resource Name (Định danh Tài nguyên thống nhất) Một tài nguyên Tên Uniform (URN, engl. “Tên ...

URI

5 năm trước | U
Uniform Resource Identifier (URI) là một chuỗi kí tự được sử dụng để định danh tên, hoặc tài nguyên trên Internet. Việc định danh này ...

URL

5 năm trước | U
Khái niệm: URL là viết tắt của “Uniform Resource Locator” được sử dụng để tham chiếu tới tài nguyên trên mạng Internet. URL ...

PhpMyAdmin

5 năm trước | P
Chính xác là gì? PhpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP dự định để xử lý quản trị của MySQL thông qua một trình ...

AppleTalk

5 năm trước | A
AppleTalk là một trong các công nghệ mạng truyền thống từng được sử dụng, một bộ các giao thức độc quyền phát triển bởi Apple Inc cho ...

Dyre

5 năm trước | D
Virus Dyre hay còn gọi là dyreza. Nếu bạn liên tiếp nhận được pop-up cung cấp để có được một phần mềm miễn phí, bạn có khả năng bị ...

Rombertik

5 năm trước | R
Tương tự như phần mềm Dyre được phát hiện trước đây, Rombertik cũng được thiết kế ẩn nấp trong trình duyệt web của người sử dụng để đọc ...

Full text search

5 năm trước | F
Khái niệm: Nói đơn giản dễ hiểu, full text search (gọi tắt là FTS) là cách tự nhiên nhất để tìm kiếm thông tin, hệt như Google, ta chỉ ...

Landing page

5 năm trước | L
Khái niệm: Landing page: Trong Marketing online, được coi là trang đích đến, là một trang xuất hiện khi có một khách hàng tiềm năng ...

Shortcut

5 năm trước | S
Khái niệm: Shortcut có nghĩa là “đường tắt”, tác dụng là truy cập nhanh đến một ứng dụng nào đó trên máy mà không cần mở ...

Virus máy tính

5 năm trước | V
Khái niệm Virus: Virus máy tính là một chương trình phần mềm có khả năng tự sao chép chính nó từ đối tượng lây nhiễm này sang đối tượng ...

An ninh mạng

5 năm trước | A
An ninh Mạng – Network Security là gì? Có những lúc, ví dụ như khi bạn rời văn phòng về nhà khi kết thúc ngày làm việc, bạn sẽ ...

DRAM

5 năm trước | D
Khái niệm Ram Động (DRAM) Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM hay RAM động) là một loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên lưu mỗi bit dữ ...

Bộ nhớ Flash

5 năm trước | B
Khái niệm bộ nhớ Flash: Bộ nhớ flash là một loại bộ nhớ không khả biến có thể xóa và ghi lại bằng điện. Về kỹ thuật thì Bộ nhớ flash là ...

ROM

5 năm trước | R
Khái niệm: Bộ nhớ chỉ đọc hay ROM (tiếng Anh: Read-Only Memory) là loại bộ nhớ không khả biến dùng trong các máy tính hay hệ thống điều ...