Mã hóa đối xứng

5 năm ago in M
Mã hóa đối xứng (Hay còn gọi là mã hóa khóa bí mật) là phương pháp mã hóa mà key mã hóa và key giải mã là như nhau (Sử dụng cùng một ...

Mã hóa một chiều

5 năm ago in M
Đôi khi ta chỉ cần mã hóa thông tin chứ không cần giải mã thông tin, khi đó ta sẽ dùng đến phương pháp mã hóa một chiều (Chỉ có thể mã ...

Mã hóa cổ điển

5 năm ago in M
Mã hóa cổ điển là phương pháp mã hóa đầu tiên, và cố xưa nhất, và hiện nay rất ít được dùng đến so với các phương pháp khác. Ý tưởng ...

Thuật toán mã hóa

5 năm ago in T
Thuật toán mã hóa là một thuật toán nhằm mã hóa thông tin của chúng ta, biến đổi thông tin từ dạng rõ sang dạng mờ, để ngăn cản việc ...

Mã hóa

5 năm ago in M
* Khái niệm mã hóa Trong mật mã học, một ngành toán học ứng dụng cho công nghệ thông tin, mã hóa là phương pháp để biến thông tin (phim ...

Nguồn tin nguyên thủy

5 năm ago in N
Nguồn tin nguyên thuỷ là tập hợp những tin nguyên thuỷ (chưa qua một phép biến đối nhân tạo nào) Các tin nguyên thuỷ phần nhiều là ...

Kênh Tin – Chanel

5 năm ago in K
Kênh tin: là môi trường lan truyền thông tin. Để có thể lan truyền được thông tin trong một môi trường vật lý xác định, thông tin phải ...

Nguồn Tin – Information source

5 năm ago in N
Nguồn tin: là nơi sản sinh ra hay chứa các tin cần truyền đi. Khi một đường truyền được thiết lập để truyền tin từ nguồn tin đến nhận ...

Truyền tin – Transmission

5 năm ago in T
Truyền tin(transmission): Là quá trình dịch chuyển thông tin từ điểm này sang điểm khác trong một môi trường xác định. Hai điểm này sẽ ...

FTP – File Transfer Protocol

5 năm ago in F
* Khái niệm giao thức FTP: FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là “Giao thức truyền tập tin”) là giao thức ...

TELNET

5 năm ago in T
TELNET (viết tắt của TErminaL NETwork) là một giao thức mạng (network protocol) được dùng trên các kết nối với Internet hoặc các kết ...

TCP – Transmission Control Protocol

5 năm ago in T
* Khái niệm về giao thức TCP: Giao thức TCP (Transmission Control Protocol – “Giao thức điều khiển truyền vận“) là ...

HTTP – HyperText Transfer Protocol

5 năm ago in H
* Khái niệm HTTP: HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức ...

PDU – Protocol Data Unit

5 năm ago in P
Khái niệm PDU: PDU – Protocol data unit: Là nhóm các thông tin được bổ sung hoặc xóa bỏ trong 1 lớp của mô hình OSI, mỗi lớp trong mô ...

TCP/IP

5 năm ago in T
* Khái niệm mô hình TCP/IP: Bộ giao thức TCP/IP, (tiếng Anh: Internet protocol suite hoặc IP suite hoặc TCP/IP protocol suite – ...