Khái niệm, định nghĩa Windows Live Writer (online) là gì?

Windows Live Essentials 2011. Nó được xem như một Bloger chuyên nghiệp giúp bạn post bài ngay trên Desktop và xem những gì giống như trực tuyến trước khi bạn Publish chúng lên blog của mình. Bạn có thể post bài lên bất cứ dịch vụ cung cấp blog nào như WordPress, Blogger, LiveJournal…và sau đấy là cách cài đặt cho dịch vụ blog quen thuộc Blogger.com.

HƯỚNG DẪN

Để khởi động WLW bạn có thể truy cập từ Start\Programs hoặc từ ô tìm kiếm Search Programs and filesnhập cụm từ Windows live writer và Enter.

Lần đầu tiên kích hoạt, bạn nhấn Next. Ở cửa sổ What blog service do you use chọn Other services và Next tới.

Tiếp đến hãy nhập các thông tin về tài khoản như Web address of your blog(địa chỉ trang blog), User name(tên tài khoản), password(mật khẩu đăng nhập) vào cửa sổ Add a blog account và Next tới. Chờ đợi khoảng vài giây cho quá trình kết nối tới Server và tải dữ liệu từ Blogger, nếu có thông báo hiện ra thì bạn chọn Yes.

Khi hoàn thành kết nối, ở cửa sổ Your blog has been set up, bạn nhập nickname cho Blog và nhấn Finishđể hoàn tất.

Chuyển qua cửa sổ chính của WLW, từ đây bạn có thể chỉnh sửa, đăng bài với các thao tác giống như trong cửa sổ soạn thảo văn bản theo các thẻ và các nút công cụ tương ứng. Để thiết lập và quản lý tài khoản: Từ thẻ Home, bạn bạn click vào biểu tượng My Blog chọn Manage blog accounts.

Để đăng bài mới, bạn nhấn vào biểu tượng New Post hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N. Trong khi soạn thảo, bạn có thể chèn các đối tượng như Table, Picture, Photo album, Video, Map, Emoticon và Hyperlink từ thẻInsert, hay cũng có thể sử dụng phương thức kéo thẻ trực tiếp vào cửa sổ.

Sau khi biên soạn xong, bạn dễ dàng Publish bài viết của mình lên Blog bằng cách click vào biểu tượng Publish hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+P. Ngoài ra, để có thể xem trước bài đăng, bạn nhấn thẻ Preview nằm trong thanh ngang phía dưới cửa sổ. Một số thao tác còn lại các bạn hãy khám phá thêm trong quá trình sử dụng chương trình.

Tải xuống