Web browser (Trình duyệt Web)

2 năm ago in W
Bản thân các trình duyệt web (Tiếng anh: Web browser) là những chương trình phức tạp được tạo thành từ nhiều thành ...

WebDAV

2 năm ago in W
Khái niệm WebDAV WebDAV là viết tắt của cụm từ Web-based Distributed Authoring and Versioning (tạm dịch hệ thống quản lý chứng thực và ...

WHOIS

2 năm ago in W
Khái niệm – Định nghĩa Who-is WHOIS thực chất là “who-is”, là một hình thức tra cứu thông tin chủ sở hữu tên miền và ...

Web Server (máy phục vụ Web)

2 năm ago in W
Web Server (máy phục vụ Web): máy tính mà trên đó cài đặt phần mềm phục vụ Web, đôi khi người ta cũng gọi chính phần mềm đó là Web ...

Windows Phone

2 năm ago in W
Windows Phone là hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh của Microsoft, thay thế cho nền tảng Windows Mobile. Dù vậy hiện tại hai ...

Windows 10

2 năm ago in W
Windows 10 là phiên bản kế tiếp của hệ điều hành Microsoft Windows và Windows Phone được tiết lộ vào 30 tháng 9 năm 2014 và đã được ...

Windows 8

2 năm ago in W
Windows 8 là hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft cho máy tính cá nhân, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT. Quá trình ...

Windows 7

2 năm ago in W
Windows 7 (từng có tên mã là Blackcomb và Vienna) là thế hệ hệ điều hành kế tiếp của dòng họ hệ điều hành Microsoft Windows, được phát ...

Windows XP

2 năm ago in W
Windows XP là một dòng hệ điều hành do Microsoft sản xuất dành cho các máy tính cá nhân chạy trên các bộ xử lý x86 vàIA-64 (mã phiên ...

Windows 2000

2 năm ago in W
Khái niệm – Định nghĩa – Hiểu Windows 2000 là một dòng hệ điều hành của Microsoft dùng cho máy tính cá nhân, máy tính văn ...

Windows 98 Second Edition

2 năm ago in W
Khái niệm – định nghĩa Windows 98 Second Edition Windows 98 Second Edition (thường gọi “Windows 98 SE”) là phiên bản ...

Windows 98

2 năm ago in W
Windows 98 (tên mã Memphis) là một hệ điều hành giao diện đồ họa được Microsoft giới thiệu vào ngày 25 tháng 6 năm 1998. Hệ điều hành ...

Windows 95

2 năm ago in W
Khái niệm – Định nghĩa Windows 95 Windows 95 là một phiên bản trong chuỗi các phiên bản hệ điều hành Windows của tập đoàn ...

Web Application Firewall (WAF)

2 năm ago in W
Web Application Firewall – WAF là giải pháp bảo mật toàn diện và mạnh mẽ dành cho các ứng dụng Web. WAF đưa ra một phương thức ...

Webapp (Ứng dụng web)

2 năm ago in W
Trong kỹ thuật phần mềm, một Ứng dụng web hay webapp là một trình ứng dụng mà có thể tiếp cận qua web thông qua mạng như Internet hay ...