Widget trong Android

2 năm ago in W
Widget trong Android là các điều khiển cho phép hiển thị dữ liệu và nhận tương tác với người dùng. Android hỗ trợ một số lượng lớn các ...

Wireshark

2 năm ago in W
Wireshark là gì? Là một phần mềm tự do dùng để xử lý sự cố mạng, phát triển những giao thức thông tin mới và trong giáo duc. Nó có thể ...

Winnuke (DoS Attack)

2 năm ago in W
 Winnuke là DoS attack chỉ có thể áp dụng cho các máy tính đang chạy Windows9x . Hacker sẽ gởi các gói tin với dữ liệu “Out of ...

WAN – Wide area network

2 năm ago in W
Mạng diện rộng WAN (wide area network) là mạng dữ liệu được thiết kế để kết nối giữa các mạng đô thị (mạng MAN) giữa các khu vực địa lý ...

White hat hacker

3 năm ago in W
Hacker mũ trắng là gì? Là những người thích tìm kiếm những lỗ hổng bảo mật trong một hệ thống máy tính với mục đích “vá” những lỗ hổng ...

Webpage

3 năm ago in W
Nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ webpage là gì, nhầm lẫn giữa webpage và website. Một website hay 1 blog có rất nhiều trang web, mỗi ...